Wil je updates in je mailbox?:

Een service van FeedBurner

Disclamer

 

Uitsluiting aansprakelijkheid
De stichting Het PaleoPrincipe, de redactie, vrijwilligers, uitgever en iedereen die helpt bij het tot stand komen van deze website gaan uiterst zorgvuldig te werk bij het inhoud geven aan de publicatie. Niettemin sluiten zij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen van het handelen op grond van de informatie of adviezen die de lezer op de website van het paleoprincipe.nl aantreft.
Wij raden nadrukkelijk iedereen aan om bij het veranderen van de voeding- en/of leefstijl een deskundige te consulteren.


Derden kunnen van de informatie op de website www.hetpaleoprincipe.nl gebruik maken, maar dan geldt het volgende:

  • De makers van "www.hetpaleoprincipe.nl" aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor fouten en/of onjuistheden in "www.hetpaleodieet.nl "  alsmede in de websites van derden waarnaar wordt verwezen.
  • "www.hetpaleoprincipe.nl " geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in dit materiaal.
  • "www.hetpaleoprincipe.nl " geeft geen enkele garantie op de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie, tekst, beeldmateriaal, links of enig andere inhoud in het materiaal van derden.
  • "www.hetpaleoprincipe.nl " zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enig speciale, directe, indirecte, dan wel gevolgschade inclusief, en zonder enig limiet, van gemiste inkomsten en/of gemiste winstkansen, welke het gevolg zouden kunnen zijn door het gebruik van dit materiaal.
  • De informatie kan zonder kennisgeving gewijzigd worden en geeft “www.hetpaleoprincipe.nl” geen enkele verplichtingen in de toekomst.